Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Jeszcze w zielone gramy…

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wywołuje szereg wątpliwości dotyczących przede wszystkim sposobu postępowania z odpadami zielonymi.

„Recykling” nr 5/2017

 

Zobacz cały artykuł