Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - październik 2017

Punkty skupu poprawią wskaźnik recyklingu?

Gminy w obliczu coraz bardziej wyśrubowanych celów ekologicznych coraz częściej rozważają możliwość uwzględnienia w swoich sprawozdaniach odpadów zbieranych w punktach skupu surowców, działających na ich terenie.

Prawo wodne uderzy w samorząd

Ustawa ma już podpis Prezydenta RP. Mocno krytykowana przez samorządy na etapie przygotowań legislacyjnych wprowadzi duże zmiany kompetencyjne i przyczyni się, jak mówią jej krytycy, do centralizacji procesów decyzyjnych w państwie, a tym samym do ich spowolnienia. 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejmie wiele zadań i kompetencji pozostających dziś w gestii samorządów.

Punkty skupu poprawią wskaźnik recyklingu?

Gminy w obliczu coraz bardziej wyśrubowanych celów ekologicznych coraz częściej rozważają możliwość uwzględnienia w swoich sprawozdaniach odpadów zbieranych w punktach skupu surowców, działających na ich terenie.

Prawo wodne uderzy w samorząd

Ustawa ma już podpis Prezydenta RP. Mocno krytykowana przez samorządy na etapie przygotowań legislacyjnych wprowadzi duże zmiany kompetencyjne i przyczyni się, jak mówią jej krytycy, do centralizacji procesów decyzyjnych w państwie, a tym samym do ich spowolnienia. 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejmie wiele zadań i kompetencji pozostających dziś w gestii samorządów.