Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - grudzień 2016

W stronę kolejnej reformy

Przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca 2016 r. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) zawiera szereg zapowiedzi kolejnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Długo czekając na WPGO

Kilkumiesięczne już spóźnienie w przyjmowaniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami jest konsekwencją zbyt późnego przyjęcia Krajowego Planu. Problemy stwarza konieczność uzgadniania z ministrem samorządowych planów inwestycyjnych.

W stronę kolejnej reformy

Przyjęty przez Radę Ministrów 1 lipca 2016 r. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) zawiera szereg zapowiedzi kolejnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Długo czekając na WPGO

Kilkumiesięczne już spóźnienie w przyjmowaniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami jest konsekwencją zbyt późnego przyjęcia Krajowego Planu. Problemy stwarza konieczność uzgadniania z ministrem samorządowych planów inwestycyjnych.