Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - wrzesień 2016

Przeciąganie odpadowej liny

Dyskusja na temat projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska, kolejny raz dowodzi znaczących rozbieżności stanowisk poszczególnych interesariuszy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwały w sprawie herbu gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych

Uwagi poczynione w niniejszym artykule wskazują na trudności, które mogą pojawić się w procedurze ustanawiania bądź zmiany herbu gminy. Organy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego zamierzając podjąć działania w tym zakresie, powinny uwzględnić ewentualne spory prawne.

Dyskusji na temat selektywnej zbiórki ciąg dalszy

Przy okazji prac nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji 7 lipca 2016 r., na nowo rozgorzała dyskusja na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Organizowanie gminnych centrów usług wspólnych

Prezentujemy przykładowe problemy z zakresu organizacji samorządowych centrów usług wspólnych. W żaden sposób nie wyczerpują przedstawionego zagadnienia. Ich analiza wskazuje jednak, że gminy chcąc skorzystać z instytucji centrów usług wspólnych na swoim terenie, muszą podejść do tego tematu w sposób bardziej szczegółowy, niż wiele gmin dotychczas.

Przeciąganie odpadowej liny

Dyskusja na temat projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska, kolejny raz dowodzi znaczących rozbieżności stanowisk poszczególnych interesariuszy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwały w sprawie herbu gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych

Uwagi poczynione w niniejszym artykule wskazują na trudności, które mogą pojawić się w procedurze ustanawiania bądź zmiany herbu gminy. Organy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego zamierzając podjąć działania w tym zakresie, powinny uwzględnić ewentualne spory prawne.

Dyskusji na temat selektywnej zbiórki ciąg dalszy

Przy okazji prac nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji 7 lipca 2016 r., na nowo rozgorzała dyskusja na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Organizowanie gminnych centrów usług wspólnych

Prezentujemy przykładowe problemy z zakresu organizacji samorządowych centrów usług wspólnych. W żaden sposób nie wyczerpują przedstawionego zagadnienia. Ich analiza wskazuje jednak, że gminy chcąc skorzystać z instytucji centrów usług wspólnych na swoim terenie, muszą podejść do tego tematu w sposób bardziej szczegółowy, niż wiele gmin dotychczas.