Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - lipiec 2016

Gra o in house – koniec kolejnego sezonu

Szeroko rozumiana debata dotycząca tzw. zamówień in house, zwłaszcza w gospodarce odpadami komunalnymi, pod wieloma względami przypomina dobry serial telewizyjny, w którym pełno jest zaskakujących zwrotów akcji i w którym do samego końca nie sposób przewidzieć zakończenia. Przyjmując tego typu porównanie, można stwierdzić, iż 22 czerwca 2016 r. dobiegł końca kolejny sezon tego „serialu” – pytanie, czy ostatni?

Zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej

Wdrożenie przez Polskę przepisów dyrektywy dotyczącej umów koncesji i dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych, w zakresie regulującym zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, wywrze istotny wpływ na dotychczasową praktykę gmin związaną z powierzaniem i finansowaniem przez nie wykonywania zadań.

Podział kompetencji w publicznym transporcie zbiorowym

Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego będącego jednostką samorządu terytorialnego (lub ich związkiem) wykonuje jej organ wykonawczy lub jego przewodniczący. Część kompetencji wynikających z tej ustawy została jednak zastrzeżona dla organów stanowiących.

Uchwalenie planu a odpowiedzialność gminy

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.

Gra o in house – koniec kolejnego sezonu

Szeroko rozumiana debata dotycząca tzw. zamówień in house, zwłaszcza w gospodarce odpadami komunalnymi, pod wieloma względami przypomina dobry serial telewizyjny, w którym pełno jest zaskakujących zwrotów akcji i w którym do samego końca nie sposób przewidzieć zakończenia. Przyjmując tego typu porównanie, można stwierdzić, iż 22 czerwca 2016 r. dobiegł końca kolejny sezon tego „serialu” – pytanie, czy ostatni?

Zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej

Wdrożenie przez Polskę przepisów dyrektywy dotyczącej umów koncesji i dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych, w zakresie regulującym zawieranie umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, wywrze istotny wpływ na dotychczasową praktykę gmin związaną z powierzaniem i finansowaniem przez nie wykonywania zadań.

Podział kompetencji w publicznym transporcie zbiorowym

Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego będącego jednostką samorządu terytorialnego (lub ich związkiem) wykonuje jej organ wykonawczy lub jego przewodniczący. Część kompetencji wynikających z tej ustawy została jednak zastrzeżona dla organów stanowiących.

Uchwalenie planu a odpowiedzialność gminy

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.