Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - maj 2016

Rozdział Anny Kudry w publikacji pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju”

Rozdział 3. „Uwarunkowania prawne współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej”

Wywiad z prof. UAM dr hab. Krystianem M. Ziemskim

Odpis na fundusz rekultywacyjny składowiska kosztem podatkowym?

Utworzenie funduszu rekultywacyjnego to jeden z głównych obowiązków ciążących na zarządzającym składowiskiem. Z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej nie bez znaczenia pozostaje, czy dokonywane przez przedsiębiorcę odpisy na fundusz stanowić mogą koszt uzyskania przychodu.

Rozdział Anny Kudry w publikacji pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju”

Rozdział 3. „Uwarunkowania prawne współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej”

Wywiad z prof. UAM dr hab. Krystianem M. Ziemskim

Odpis na fundusz rekultywacyjny składowiska kosztem podatkowym?

Utworzenie funduszu rekultywacyjnego to jeden z głównych obowiązków ciążących na zarządzającym składowiskiem. Z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej nie bez znaczenia pozostaje, czy dokonywane przez przedsiębiorcę odpisy na fundusz stanowić mogą koszt uzyskania przychodu.