Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - marzec 2016

Statuty związków międzygminnych w rozstrzygnięciach organów nadzoru

Nieprecyzyjność niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych stwarza gminom wiele trudności, zwłaszcza przy konstruowaniu przepisów ich statutów. W artykule autorzy przedstawiają wyniki przeprowadzonej analizy rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru w zakresie statutów związków międzygminnych w kontekście popełnianych przez gminy członkowskie uchybień proceduralnych w trakcie procedury uchwałodawczej oraz uchybień merytorycznych popełnianych przez te gminy w poszczególnych uregulowaniach statutowych.

Radnych trzeba edukować

Wielu radnych nie wie i nie rozumie, jakie mają zadania i jakimi możliwościami dysponują. Jeżeli instytucję absolutorium wykorzystują instrumentalnie, z pobudek politycznych, to nadużywają prawa – mówi prof. Krystian Marek Ziemski, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego, samorządowego i prawa spółek.

Wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Do 23 stycznia 2016 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Rozporządzenie to utraciło moc na podstawie art. 250 ust. 2 ustawy o odpadach.

Zwolnienie z opodatkowania nieruchomości gminnych – wybrane problemy

Z początkiem roku ustawodawca zwolnił z opodatkowania nieruchomości stanowiące własność gminy. Okazuje się, że zwolnienie, które miało wykluczyć płacenie przez gminy podatku „samym sobie” powoduje w praktyce dalsze wątpliwości.

Studnia a podatek od nieruchomości

Kwalifikacja studni jako obiektu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budzi w praktyce wiele wątpliwości. Konstrukcja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych sprawia, że obiekt tego rodzaju zaliczany może być w zależności od rodzaju oraz technologii wykonania do różnych kategorii opodatkowania.

Statuty związków międzygminnych w rozstrzygnięciach organów nadzoru

Nieprecyzyjność niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych stwarza gminom wiele trudności, zwłaszcza przy konstruowaniu przepisów ich statutów. W artykule autorzy przedstawiają wyniki przeprowadzonej analizy rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru w zakresie statutów związków międzygminnych w kontekście popełnianych przez gminy członkowskie uchybień proceduralnych w trakcie procedury uchwałodawczej oraz uchybień merytorycznych popełnianych przez te gminy w poszczególnych uregulowaniach statutowych.

Radnych trzeba edukować

Wielu radnych nie wie i nie rozumie, jakie mają zadania i jakimi możliwościami dysponują. Jeżeli instytucję absolutorium wykorzystują instrumentalnie, z pobudek politycznych, to nadużywają prawa – mówi prof. Krystian Marek Ziemski, ekspert w dziedzinie prawa administracyjnego, samorządowego i prawa spółek.

Wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Do 23 stycznia 2016 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Rozporządzenie to utraciło moc na podstawie art. 250 ust. 2 ustawy o odpadach.

Zwolnienie z opodatkowania nieruchomości gminnych – wybrane problemy

Z początkiem roku ustawodawca zwolnił z opodatkowania nieruchomości stanowiące własność gminy. Okazuje się, że zwolnienie, które miało wykluczyć płacenie przez gminy podatku „samym sobie” powoduje w praktyce dalsze wątpliwości.

Studnia a podatek od nieruchomości

Kwalifikacja studni jako obiektu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budzi w praktyce wiele wątpliwości. Konstrukcja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych sprawia, że obiekt tego rodzaju zaliczany może być w zależności od rodzaju oraz technologii wykonania do różnych kategorii opodatkowania.