Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - luty 2016

Statuty jednostek samorządu terytorialnego a dostęp do akt postępowania administracyjnego

Artykuł porusza tematykę dostępu do aktów postępowania administracyjnego w zakresie uregulowanym statutami jednostek samorządu terytorialnego.

Wgląd a dostęp do projektu budowlanego- zagadnienia wybrane

Artykuł dotyczy zagadnień wybranych związanych z wglądem i dostępem do projektu budowlanego.

„Spór o in house będzie coraz ostrzejszy”

Wraz ze zbliżającym się terminem implementacji nowych dyrektyw zamówieniowych nasila się dyskusja na temat zakresu i formy uregulowania w polskim porządku prawnym tzw. zamówień in-house.

In house w sektorze komunalnym – wyzwanie na 2016 rok

Jednym z największych wyzwań dla środowiska samorządowego w 2016 r, będzie doprowadzenie do kompleksowej regulacji tzw. zamówień in house w sektorze komunalnym.

Argument siły czy siła argumentów?

Nie ustaje dyskusja na temat na temat potrzeby ujednolicania w skali kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnym. Zarzewiem sporu stał się wprowadzony 1 lutego 2015 r. art. 4a wielokrotnie nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ochrona danych osobowych i ochrona dóbr osobistych a wpisy w Internecie

Zdaniem NSA, niedopuszczalne jest wnioskowanie do GIODO o nakazanie udostępnienia danych osobowych, tylko po to, aby poznać dane osoby dokonującej konkretnego wpisu w Internecie, a nie w celach skorzystania z prawa do sądowej ochrony dóbr osobistych.

Szanse JST na zwrot kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych

Zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą dotyczącą finansowania zadań zleconych, samodzielną podstawę roszczeń JST o wypłatę dotacji celowych stanowią przepisy ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wyłączenie wójta w sprawach majątkowych gminy

W obowiązującym stanie prawnym tylko w przypadku spełnienia przesłanek z art. 25 § 1 k.p.a. możliwe jest wyłączenie organu od orzekania w danej sprawie.

Statuty jednostek samorządu terytorialnego a dostęp do akt postępowania administracyjnego

Artykuł porusza tematykę dostępu do aktów postępowania administracyjnego w zakresie uregulowanym statutami jednostek samorządu terytorialnego.

Wgląd a dostęp do projektu budowlanego- zagadnienia wybrane

Artykuł dotyczy zagadnień wybranych związanych z wglądem i dostępem do projektu budowlanego.

„Spór o in house będzie coraz ostrzejszy”

Wraz ze zbliżającym się terminem implementacji nowych dyrektyw zamówieniowych nasila się dyskusja na temat zakresu i formy uregulowania w polskim porządku prawnym tzw. zamówień in-house.

In house w sektorze komunalnym – wyzwanie na 2016 rok

Jednym z największych wyzwań dla środowiska samorządowego w 2016 r, będzie doprowadzenie do kompleksowej regulacji tzw. zamówień in house w sektorze komunalnym.

Argument siły czy siła argumentów?

Nie ustaje dyskusja na temat na temat potrzeby ujednolicania w skali kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnym. Zarzewiem sporu stał się wprowadzony 1 lutego 2015 r. art. 4a wielokrotnie nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ochrona danych osobowych i ochrona dóbr osobistych a wpisy w Internecie

Zdaniem NSA, niedopuszczalne jest wnioskowanie do GIODO o nakazanie udostępnienia danych osobowych, tylko po to, aby poznać dane osoby dokonującej konkretnego wpisu w Internecie, a nie w celach skorzystania z prawa do sądowej ochrony dóbr osobistych.

Szanse JST na zwrot kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych

Zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą dotyczącą finansowania zadań zleconych, samodzielną podstawę roszczeń JST o wypłatę dotacji celowych stanowią przepisy ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wyłączenie wójta w sprawach majątkowych gminy

W obowiązującym stanie prawnym tylko w przypadku spełnienia przesłanek z art. 25 § 1 k.p.a. możliwe jest wyłączenie organu od orzekania w danej sprawie.