Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - styczeń 2016

Czynności sprawdzające a postępowanie podatkowe

Artykuł dotyczy oceny obecnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie charakteru prawnego czynności sprawdzających w postępowaniu podatkowym.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Obowiązek czy wybór?

Po ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), która weszła w życie 1 lutego 2015 r., po raz kolejny pojawiły się wątpliwości, czy w odniesieniu do odpadów komunalnych istnieje bezwzględny obowiązek ich selektywnej zbiórki, czy też jest to tylko fakultatywna decyzja każdego z właścicieli nieruchomości.

Czynności sprawdzające a postępowanie podatkowe

Artykuł dotyczy oceny obecnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie charakteru prawnego czynności sprawdzających w postępowaniu podatkowym.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Obowiązek czy wybór?

Po ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), która weszła w życie 1 lutego 2015 r., po raz kolejny pojawiły się wątpliwości, czy w odniesieniu do odpadów komunalnych istnieje bezwzględny obowiązek ich selektywnej zbiórki, czy też jest to tylko fakultatywna decyzja każdego z właścicieli nieruchomości.