Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje - grudzień 2015

Procedury rejestracji związków samorządowych według nowych zasad

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady prawne organizacji i funkcjonowania związków międzygminnych oraz związków powiatów, a także wprowadza do polskiego systemu prawnego nową formułę związków samorządowych w postaci związków powiatowo-gminnych. Celem nowych rozporządzeń jest usprawnienie i przyspieszenie procedur rejestracji spraw dotyczących organizacji, funkcjonowania i likwidacji tych związków.

Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Problematyka ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) budzi spore emocje i kontrowersje zarówno prawnej, jak i politycznej proweniencji. Ewentualna decyzja w zakresie ograniczenia liczby pełnionych kadencji przez osoby pełniące funkcje organu wykonawczego gminy jest pozostawiona uznaniu prawodawcy, przy czym trzeba pamiętać, że z zasady kadencyjności organów samorządowych nie płyną żadne wyraźne nakazy bądź zakazy w poruszanej tutaj kwestii. Autorzy opowiadają się za pozostawieniem kwestii liczby kadencji w niezmienionym kształcie. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim pragnienie pozostawienia swobody wyboru mieszkańcom wspólnot samorządowych.

WPGO: walka dopiero się zaczyna

Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami wiąże się z szeregiem wątpliwości prawnych, z którymi po części zmierzyć się będą musiały sądy administracyjne.

Procedury rejestracji związków samorządowych według nowych zasad

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady prawne organizacji i funkcjonowania związków międzygminnych oraz związków powiatów, a także wprowadza do polskiego systemu prawnego nową formułę związków samorządowych w postaci związków powiatowo-gminnych. Celem nowych rozporządzeń jest usprawnienie i przyspieszenie procedur rejestracji spraw dotyczących organizacji, funkcjonowania i likwidacji tych związków.

Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Problematyka ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) budzi spore emocje i kontrowersje zarówno prawnej, jak i politycznej proweniencji. Ewentualna decyzja w zakresie ograniczenia liczby pełnionych kadencji przez osoby pełniące funkcje organu wykonawczego gminy jest pozostawiona uznaniu prawodawcy, przy czym trzeba pamiętać, że z zasady kadencyjności organów samorządowych nie płyną żadne wyraźne nakazy bądź zakazy w poruszanej tutaj kwestii. Autorzy opowiadają się za pozostawieniem kwestii liczby kadencji w niezmienionym kształcie. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim pragnienie pozostawienia swobody wyboru mieszkańcom wspólnot samorządowych.

WPGO: walka dopiero się zaczyna

Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami wiąże się z szeregiem wątpliwości prawnych, z którymi po części zmierzyć się będą musiały sądy administracyjne.