Filtr publikacji

Archiwum publikacji

Nasze Publikacje

Bariery wdrażania nowych przepisów w zamówieniach publicznych

Wdrożenie nowej legislacji dotyczącej zamówień publicznych wiązać się może nie tylko z barierami o charakterze zwyczajowym, prawnym i ekonomicznym, ale też ze znacznymi wyzwaniami technicznymi, w szczególności wobec zakładanej elektronizacji procedur zamówieniowych (wprowadzeniem e-zamówień).

Konsekwencje finansowe planów miejscowych

Rada gminy podejmując decyzję o uchwaleniu planu, powinna dysponować rzetelną informacją co do rozmiaru zobowiązań, które powstaną dla niej w związku z przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. Praktyka powierzania opracowania prognozy osobom nieuprawnionym pokazuje, że do prognozy przykłada się zbyt małe znaczenie, traktując ją niejednokrotnie w kategoriach dokumentu, który trzeba sporządzić dla dochowania prawem przewidzianej procedury, a o którego merytoryczną zawartość nie do końca się zabiega.

O „hurtowym zrzucie ścieków”

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do oczywistych obowiązków zakładów wod-kan, ale nie wszystkie aspekty związane z tytułowym zagadnieniem są równie jasne.

Jeśli nie związek to co, czyli jak inaczej zarządzać systemem?

Co jakiś czas w aglomeracji poznańskiej na nowo ożywa dyskusja dotycząca przyszłości Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Rodzi to różnego rodzaju spekulacje dotyczące możliwych wariantów funkcjonowania w przyszłości systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu i okolicznych gminach. Jakkolwiek pytania w tym zakresie mają wybitnie wielkopolski charakter, o tyle odpowiedzi na nie mogą okazać się użyteczne w każdej części kraju.

Kim powinien być współczesny samorządowiec?

Zbliżająca się 26. rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (obecnie: ustawy o samorządzie gminnym), a tym samym rocznica reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce, składnia do refleksji dotyczącej szeregu zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem. Jednym z nich jest status prawny samorządowców oraz analiza cech, którymi powinni się charakteryzować.

Niezależność polityczna sekretarza

Nie ma żadnych przeszkód prawnych w tym, aby osoba pełniąca funkcję sekretarza gminy jednocześnie była np. posłem, senatorem czy radnym organy uchwałodawczego innej jednostki samorządu terytorialnego. Niedopuszczalne jest jedynie bycie radnym w gminie, w której jest się sekretarzem.

Gmina gminie nierówna – jak PSZOK PSZOK-owi

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r., która zainicjowała tzw. rewolucję śmieciową, nałożyła na gminy szereg obowiązków.

Rozdział Anny Kudry w publikacji pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju”

Rozdział 3. „Uwarunkowania prawne współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej”

Wywiad z prof. UAM dr hab. Krystianem M. Ziemskim

Odpis na fundusz rekultywacyjny składowiska kosztem podatkowym?

Utworzenie funduszu rekultywacyjnego to jeden z głównych obowiązków ciążących na zarządzającym składowiskiem. Z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej nie bez znaczenia pozostaje, czy dokonywane przez przedsiębiorcę odpisy na fundusz stanowić mogą koszt uzyskania przychodu.

Bariery wdrażania nowych przepisów w zamówieniach publicznych

Wdrożenie nowej legislacji dotyczącej zamówień publicznych wiązać się może nie tylko z barierami o charakterze zwyczajowym, prawnym i ekonomicznym, ale też ze znacznymi wyzwaniami technicznymi, w szczególności wobec zakładanej elektronizacji procedur zamówieniowych (wprowadzeniem e-zamówień).

Konsekwencje finansowe planów miejscowych

Rada gminy podejmując decyzję o uchwaleniu planu, powinna dysponować rzetelną informacją co do rozmiaru zobowiązań, które powstaną dla niej w związku z przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. Praktyka powierzania opracowania prognozy osobom nieuprawnionym pokazuje, że do prognozy przykłada się zbyt małe znaczenie, traktując ją niejednokrotnie w kategoriach dokumentu, który trzeba sporządzić dla dochowania prawem przewidzianej procedury, a o którego merytoryczną zawartość nie do końca się zabiega.

O „hurtowym zrzucie ścieków”

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do oczywistych obowiązków zakładów wod-kan, ale nie wszystkie aspekty związane z tytułowym zagadnieniem są równie jasne.

Jeśli nie związek to co, czyli jak inaczej zarządzać systemem?

Co jakiś czas w aglomeracji poznańskiej na nowo ożywa dyskusja dotycząca przyszłości Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Rodzi to różnego rodzaju spekulacje dotyczące możliwych wariantów funkcjonowania w przyszłości systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu i okolicznych gminach. Jakkolwiek pytania w tym zakresie mają wybitnie wielkopolski charakter, o tyle odpowiedzi na nie mogą okazać się użyteczne w każdej części kraju.

Kim powinien być współczesny samorządowiec?

Zbliżająca się 26. rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (obecnie: ustawy o samorządzie gminnym), a tym samym rocznica reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce, składnia do refleksji dotyczącej szeregu zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem. Jednym z nich jest status prawny samorządowców oraz analiza cech, którymi powinni się charakteryzować.

Niezależność polityczna sekretarza

Nie ma żadnych przeszkód prawnych w tym, aby osoba pełniąca funkcję sekretarza gminy jednocześnie była np. posłem, senatorem czy radnym organy uchwałodawczego innej jednostki samorządu terytorialnego. Niedopuszczalne jest jedynie bycie radnym w gminie, w której jest się sekretarzem.

Gmina gminie nierówna – jak PSZOK PSZOK-owi

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r., która zainicjowała tzw. rewolucję śmieciową, nałożyła na gminy szereg obowiązków.

Rozdział Anny Kudry w publikacji pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju”

Rozdział 3. „Uwarunkowania prawne współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej”

Wywiad z prof. UAM dr hab. Krystianem M. Ziemskim

Odpis na fundusz rekultywacyjny składowiska kosztem podatkowym?

Utworzenie funduszu rekultywacyjnego to jeden z głównych obowiązków ciążących na zarządzającym składowiskiem. Z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej nie bez znaczenia pozostaje, czy dokonywane przez przedsiębiorcę odpisy na fundusz stanowić mogą koszt uzyskania przychodu.