Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują w obrocie prawnym z intensywnością równą przedsiębiorcom. Rozumiemy, jak różnorodne problemy prawne pojawiają się w ramach działań samorządów.

Świadczymy pomoc prawną dla samorządów, w szczególności w zakresie następujących działań JST:

 • wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • budowa i zarządzanie drogami publicznymi,
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i gaz,
 • finansowanie inwestycji ze środków UE,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • gospodarka odpadami komunalnymi,
 • inwestycje komunalne,
 • lokalny transport zbiorowy,
 • nadzór właścicielski,
 • utrzymanie porządku i czystości,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zamówienia publiczne,
 • zasoby lokalowe.

Prawnicy Kancelarii prowadzą ponadto szkolenia dla pracowników administracji samorządowej z dziedzin prawa leżących w obszarze zainteresowania JST, monitorują zmiany w prawie istotne dla samorządu oraz publikują teksty o prawnych aspektach działalności samorządu terytorialnego.

Dzięki specjalistom z rozmaitych dziedzin prawa, zapewniamy kompleksową, interdyscyplinarną i specjalistyczną pomoc prawną dla gmin, powiatów i województw.

Zespół prawników zajmujących się branżą samorządową, oprócz specjalistów z zakresu prawa samorządowego ustrojowego, proceduralnego i materialnego, składa się również m.in. z prawników obeznanych z materią obrotu cywilno-prawnego, prawa podatkowego w samorządach, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska i innych. Wśród naszych specjalistów oprócz doświadczonych praktyków, znajdują się również utytułowani pracownicy naukowi, a także prawnicy, którzy zdobywali doświadczenie w organach administracji publicznej.