Oferta dla branży energetycznej

Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw oraz innych podmiotów z branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), ze szczególnym uzwzględnieniem wykorzystania biomasy oraz energii wiatrowej,
  • energetyki konwencjonalnej,
  • energetyki cieplnej.

Pomagamy Klientom w szczególności w zakresie zagadnień prawno-administracyjnych z zakresu prawa energetycznego przed organami administracji państwowej (w tym Urzędem Ochrony konkurencji i Konsumentów i Urzędem Regulacji Energetyki),rozpoczynania oraz prowadzenia prywatnych i publicznych inwestycji w OZE ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy oraz energii wiatrowej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych.

Prawnicy Kancelarii prowadzą ponadto szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie energetyki, monitorują zmiany w prawie istotne dla branży energetycznej oraz publikują teksty o prawnych aspektach działalności w zakresie energetyki.

Znajomość realiów branży samorządowej i budowlanej stanowi atut w zakresie pomocy prawnej przy prowadzeniu inwestycji w OZE.