Oferta dla branży budowlanej

Posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych w zakresie budownictwa:

 • infrastrukturalnego,
 • mieszkaniowego,
 • przemysłowego,
 • obrotu nieruchomościami.

Oferujemy naszym Partnerom biznesowym kompleksowe wsparcie procesu inwestycyjnego, lub wsparcie w trakcie bieżącej działalności w szczególności w zakresie:

 • tworzenia, organizacji i bieżącej obsługi spraw korporacyjnych spółek, obsługujących inwestycje,
 • opracowania optymalnych podatkowo struktur holdingowych,
 • audytów prawnych i obsługi transakcji nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 • uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych i innych decyzji wydawanych przez stosowne organy,
 • przygotowania i negocjacji wszelkich umów niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności, w tym w szczególności umów z podwykonawcami, inwestorami, bankami, umów najmu, dzierżawy,
 • uzyskiwania zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności w budowanych obiektach,
 • prowadzenia sporów sądowych związanych z inwestycjami.

Prawnicy Kancelarii prowadzą również szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie budownictwa, monitorują zmiany w prawie istotne dla branży budowlanej oraz publikują teksty o prawnych aspektach działalności w budownictwie.