Usługi konsularne

Zadaniem Honorowego Konsulatu Generalnego Królestwa Danii jest niesienie pomocy obywatelom Danii podczas ich pobytu w Polsce np. podczas utraty dokumentów.

Konsulat ściśle współpracuje z Działem Konsularnym Ambasady Danii
w Warszawie.  

Konsulat Honorowy uprawniony jest do:

- wystawiania paszportów tymczasowych dla obywateli Danii,

- przedłużania paszportów,

- wyrabiania paszportów dla dzieci do ukończenia przez nie 12 roku życia,

 

Paszport tymczasowy.

Obywatel Danii, który utracił paszport w wyniku np. kradzieży może zgłosić się do Konsulatu Honorowego celem wystawienia paszportu tymczasowego.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)

- dwa zdjęcia paszportowe ( 1 do wniosku, 1 do paszportu)

- wniosek paszportowy (dostępny w Konsulacie)

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego wynosi 552 zł tj. 128 euro.

 

Przedłużenie paszportu.

Obywatel Danii, którego paszport stracił ważność może zgłosić się do Konsulatu Honorowego celem przedłużenia ważności paszportu.

Wymagane dokumenty:

- paszport, którego ważność wygasła

- wniosek paszportowy (dostępny w Konsulacie)

 

Koszt przedłużenia paszportu wynosi 552 zł tj. 128 euro.

Paszport dla dzieci do ukończenia przez nie 12 roku życia

Osoby uprawnione do opieki nad dzieckiem składają osobiście wniosek o paszport, tzn. muszą go podpisać i przedłożyć swoje paszporty. Jeżeli obydwoje rodzice uprawnieni są do opieki (np. zawsze wówczas, gdy są małżeństwem), nie wystarcza , jeżeli tylko jeden rodzic podpisze wniosek. Dzieci powyżej 8 roku życia muszą być obecne osobiście przy składaniu wniosku na paszport.

Wymagane dokumenty:

- stary dokument podróży dziecka

- 2 zdjęcia (jedno do wniosku, drugie do paszportu)

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

- odpis aktu ślubu rodziców dziecka ( a w przypadku gdy rodzice nie są małżeństwem oświadczenie o sprawowaniu opieki)

- paszporty osób uprawnionych do opieki (z reguły obydwoje rodziców),

 

Koszt wyrobienia paszportu wynosi 552 zł tj. 128 euro.