Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k.
z siedzibą w Poznaniu poszukuje:

Stażysty

zainteresowanego praktyką w Dziale Prawa Administracyjnego

(nr ref. A/S/17/1)
Termin składania aplikacji: 30-11-2017.

Od kandydatów oczekujemy:

  • ukończenia co najmniej III roku studiów na kierunku prawo albo ukończenia co najmniej II roku studiów na kierunku prawo (w przypadku osób studiujących jednocześnie na kierunku administracja),
  • bardzo dobrych wyników na studiach,
  • znajomości prawa administracyjnego,
  • umiejętności pracy w zespole oraz w ramach samodzielnie realizowanych projektów,
  • rzetelności i sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • dobrej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego ze znajomością terminologii prawniczej (znajomość drugiego języka będzie atutem).

Oferujemy:

  • płatny staż w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin,
  • możliwość dopasowania do grafiku zajęć na studiach,
  • możliwość pracy nad nieszablonowymi projektami,
  • rozwój kompetencji zawodowych.

Najlepszym wybranym stażystom Kancelaria proponuje stałe zatrudnienie po ukończeniu stażu

Uwagi końcowe:

Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych), ze wskazaniem numeru referencyjnego bezpośrednio na adres e-mail: ziemski@ziemski.com.pl

Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie wstępnej selekcji podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszone wybrane osoby.