Publication

Back


"Points of selective collection of municipal waste after the amendment"

08.01.2015

   |   Samorząd

W grudniowym wydaniu Wspólnoty nr 25-26 z 20 grudnia 2014 r. został opublikowany artykuł pt. „Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po nowelizacji”, którego autorem jest Maciej Kiełbus – Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii.

Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która miała na celu przede wszystkim wprowadzenie najpilniejszych zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Więcej w zakładce PUBLIKACJE.

 

Other publications