Aktualności

13.06.2017

Samorząd

Udział M. Kiełbusa w Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy

Udział M. Kiełbusa w Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy

08.06.2017

Samorząd

Udział M. Kiełbusa w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Lubelszczyzny

Udział M. Kiełbusa w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Lubelszczyzny

07.06.2017

Samorząd

Udział P. Koźmińskiego w seminarium pt. „Realizacja inicjatyw lokalnych w ramach funduszu sołeckiego”

Udział P. Koźmińskiego w seminarium pt. „Realizacja inicjatyw lokalnych w ramach funduszu sołeckiego”

02.06.2017

Samorząd

Udział M. Karciarza w Kongresie Regionów we Wrocławiu

Udział M. Karciarza w Kongresie Regionów we Wrocławiu

30.05.2017

Samorząd

Udział prof. K. Ziemskiego w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Realizacja zadań publicznych przez JST”

Udział prof. K. Ziemskiego w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Realizacja zadań publicznych przez JST”

23.05.2017

Samorząd

Udział prof. K. Ziemskiego i M. Kiełbusa w seminarium eksperckim dot. wybranych zagadnień związanych z najnowszą nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego

Udział prof. K. Ziemskiego i M. Kiełbusa w seminarium eksperckim dot. wybranych zagadnień związanych z najnowszą nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego

22.05.2017

Samorząd

Udział prof. K. Ziemskiego i M. Kiełbusa w III Konferencji SUEZ: Ekonomia. Trendy. Środowisko

Udział prof. K. Ziemskiego i M. Kiełbusa w III Konferencji SUEZ: Ekonomia. Trendy. Środowisko

18.05.2017

Samorząd

Udział prawników naszej Kancelarii w konferencji naukowej w Łodzi

Udział prawników naszej Kancelarii w konferencji naukowej w Łodzi

15.05.2017

Samorząd

IV urodziny Portalu Prawo Dla Samorządu

IV urodziny Portalu Prawo Dla Samorządu