Aktualności

ZAPOWIEDŹ: udział M. Karciarza w Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017 – III ponadregionalna wymiana doświadczeń”

ZAPOWIEDŹ: udział M. Karciarza w Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017 – III ponadregionalna wymiana doświadczeń”

ZAPOWIEDŹ: udział prawników naszej Kancelarii w seminarium „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Wodne”

ZAPOWIEDŹ: udział prawników naszej Kancelarii w seminarium „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Wodne”

WYPOWIEDŹ: r. pr. A. Legat w artykule: „Parkingi bez paragrafu”

WYPOWIEDŹ: r. pr. A. Legat w artykule: „Parkingi bez paragrafu”

WYDARZENIA: udział prof. K. Ziemskiego w VI Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pt. „Polityka ochrony środowiska na obszarach wiejskich”

WYDARZENIA: udział prof. K. Ziemskiego w VI Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pt. „Polityka ochrony środowiska na obszarach wiejskich”