Aktualności

WYDARZENIA: ZAJĘCIE PRZEZ JANUSZA WILCZYŃSKIEGO II MIEJSCA W LOKALNYM KONKURSIE KRASOMÓWCZYM

W dniu 16 marca 2011 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany co roku przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów prawa- ELSA. Miło nam poinformować, iż Janusz Wilczyński- stażysta Działu Prawa Administracyjnego z Dr Krystian Ziemski & Partners – zajął w konkursie II miejsce.

WYSTAWA „OD REMBRANDTA DO MATEJKI”

W dniu 2 marca 2011 r. w Centrum Kultury „Zamek” odbył się wernisaż wystawy „Od Rembrandta do Matejki. Dawne grafiki i rysunki z kolekcji Muzeum im. ks. Jarzębowskiego w Licheniu Starym”.

POWOŁANIE PRAWNIKÓW KANCELARII NA STANOWISKA SUPERARBITRÓW

Na wniosek Prezesa Sądu Arbitrażowego, działającego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, w dniu 23 lutego 2011 r. Rada Izby przyjęła kandydatury czterech prawników Kancelarii na stanowisko Superarbitra Sądu. Arbitrami powołanymi na czas nieokreślony zostało czworo radców prawnych: mec. Grzegorz Gryciuk, mec. Marcin Jan Grzesiak, mec. Piotr Kołodziejczak oraz mec. Patrycja Pakuła-Sielska.

POWOŁANIE PROF. UAM DR HAB. KRYSTIANA M. ZIEMSKIEGO NA CZŁONKA RADY NAUKOWEJ

W dniu 3 grudnia 2010 r. Zarządzeniem Zarządu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. oraz przy akceptacji Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego profesor UAM dr hab. Krystian M. Ziemski został powołany na członka Rady Naukowej Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020.