Aktualności

Szkolenie z zakresu przekształcania spółek

W dniu 11 maja 2010 r. we współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową zorganizowaliśmy szkolenie na temat: „Spółka komandytowa jako bezpieczna i optymalna podatkowo alternatywa dla spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki cywilnej”.

Cykl szkoleń z zakresu gminnej gospodarki odpadami

W kwietniu 2010 r. Agata Legat – prawnik Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, rozpoczęła prowadzenie cyklu szkoleń z zakresu gminnej gospodarki odpadami.

Cykl szkoleń dotyczących administracji publicznej

W styczniu 2010 r. Lider Działu Prawa Administracyjnego – Maciej Kiełbus rozpoczął prowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Poznania.

Cykl szkoleń dotyczących przestrzegania zasad techniki prawodawczej przy redagowaniu uchwał i zarządzeń organów JST

W styczniu 2010 r. wznowiono cykl szkoleń organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Dr Krystian Ziemski & Partners, zatytułowanych „Przestrzeganie zasad techniki prawodawczej przy redagowaniu uchwał i zarządzeń organów JST”. Celem szkolenia było zapewnienie wzrostu jakości zadań publicznych realizowanych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców przez organy samorządu terytorialnego w drodze podniesienia kwalifikacji kadr samorządowych, odpowiedzialnych za tworzenie aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych.