samorzad

WYPOWIEDŹ: M. Kiełbus w artykule: „Ksiądz, lekarz i diagnosta ujawnią majątki? Tak, jeśli narażą się CBA”

Z opinią Macieja Kiełbusa, Partnera w naszej Kancelarii, można zapoznać się w dzienniku Gazeta Prawna z dnia 10 listopada 2017 r.  w artykule pt.:  „Ksiądz, lekarz i diagnosta ujawnią majątki? Tak, jeśli narażą się CBA”.

Wypowiedź dotyczy projektowanych nowych rozwiązań w zakresie składania oświadczeń majątkowych.

Zachęcamy do lektury!