biznes

WYDARZENIA: szkolenie r. pr. Agaty Legat dla członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Dnia 8 czerwca, r. pr. Agata Legat, Partner współkierujący w Kancelarii Działem Prawa Administracyjnego, przeprowadziła zorganizowane szkolenie dla członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa na temat: „Postępowania w sprawach budowlanych po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego”.

Przedmiotem szkolenia było omówienie najnowszych zmian w procedurze administracyjnej, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r., pod kątem ich wpływu na przebieg postępowań związanych z procesem inwestycyjnym.

Wielkopolskiej Izbie Budownictwa dziękujemy za organizację szkolenia na tak istotny dla przedsiębiorców i aktualny temat.