Aktualności - październik 2017

PUBLIKACJE: artykuł A. Kudry na portalu „OOH magazine”

PUBLIKACJE: artykuł A. Kudry na portalu „OOH magazine”

WYPOWIEDŹ: M. Klimek w artykule: „KPA: Sprzeciw zdał egzamin”

WYPOWIEDŹ: M. Klimek w artykule: „KPA: Sprzeciw zdał egzamin”

ZAPOWIEDŹ: udział M. Karciarza w Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017 – III ponadregionalna wymiana doświadczeń”

ZAPOWIEDŹ: udział M. Karciarza w Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka Odpadami Komunalnymi Legnica Smart City 2017 – III ponadregionalna wymiana doświadczeń”

ZAPOWIEDŹ: udział prawników naszej Kancelarii w seminarium „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Wodne”

ZAPOWIEDŹ: udział prawników naszej Kancelarii w seminarium „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Wodne”