Aktualności - maj 2017

PUBLIKACJE: artykuł M. Kiełbusa w czasopiśmie „Recykling” (5/2017)

PUBLIKACJE: artykuł M. Kiełbusa w czasopiśmie „Recykling” (5/2017)

WYPOWIEDŹ: A. Legat w artykule: „Rewolucyjne zmiany w procedurze administracyjnej wchodzą w życie”

WYPOWIEDŹ: A. Legat w artykule: „Rewolucyjne zmiany w procedurze administracyjnej wchodzą w życie”

WYDARZENIA: udział prof. K. Ziemskiego w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Realizacja zadań publicznych przez JST”

WYDARZENIA: udział prof. K. Ziemskiego w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Realizacja zadań publicznych przez JST”

WYPOWIEDŹ: M. Kiełbus w artykule: „Gmina zadba o ład przed twoim domem”

WYPOWIEDŹ: M. Kiełbus w artykule: „Gmina zadba o ład przed twoim domem”