Aktualności - kwiecień 2017

WYDARZENIA: udział prof. K. Ziemskiego w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”

WYDARZENIA: udział prof. K. Ziemskiego w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”

PUBLIKACJE: artykuł współautorstwa prof. K. Ziemskiego w czasopiśmie „Państwo i Prawo”

PUBLIKACJE: artykuł współautorstwa prof. K. Ziemskiego w czasopiśmie „Państwo i Prawo”

WYDARZENIA: udział B. Rozczyńskiego w konferencjach naukowych w Lublinie

WYDARZENIA: udział B. Rozczyńskiego w konferencjach naukowych w Lublinie

WYDARZENIA: sukces Kancelarii przed NSA w sprawie o zabudowę Stadionu Szyca w Poznaniu

WYDARZENIA: sukces Kancelarii przed NSA w sprawie o zabudowę Stadionu Szyca w Poznaniu