Aktualności - marzec 2017

PUBLIKACJE: artykuł W. Gwoździa w czasopiśmie „Wspólnota” (nr 6/2017)

PUBLIKACJE: artykuł W. Gwoździa w czasopiśmie „Wspólnota” (nr 6/2017)

WYPOWIEDŹ: J. Kostrzewska w artykule: „Śmieciowe imperium kontratakuje”

WYPOWIEDŹ: J. Kostrzewska w artykule: „Śmieciowe imperium kontratakuje”

PUBLIKACJE: kolejna publikacja książkowa autorstwa prawników naszej Kancelarii

PUBLIKACJE: kolejna publikacja książkowa autorstwa prawników naszej Kancelarii

WYPOWIEDŹ: A. Legat w artykule: „Nauka poszła w las. kolejny bubel PiS”

WYPOWIEDŹ: A. Legat w artykule: „Nauka poszła w las. kolejny bubel PiS”