Aktualności - styczeń 2017

PUBLIKACJE: artykuł J. Kostrzewskiej na portalu Sozosfera.pl (z dn. 30.01.2017 r.)

PUBLIKACJE: artykuł J. Kostrzewskiej na portalu Sozosfera.pl (z dn. 30.01.2017 r.)

WYDARZENIA: udział M. Kiełbusa w posiedzeniu KWRiST i OPOS

WYDARZENIA: udział M. Kiełbusa w posiedzeniu KWRiST i OPOS

WYPOWIEDŹ: M. Karciarz w dwóch artykułach w Dzienniku Gazeta Prawna ( z dn. 25.01.2017 r.)

WYPOWIEDŹ: M. Karciarz w dwóch artykułach w Dzienniku Gazeta Prawna ( z dn. 25.01.2017 r.)

PUBLIKACJE: artykuł W. Gwoździa w Dzienniku Gazeta Prawna (z dn. 25.01.2017 r.)

PUBLIKACJE: artykuł W. Gwoździa w Dzienniku Gazeta Prawna (z dn. 25.01.2017 r.)